Tuesday, December 3, 2013

subud . . .

Untung bagi saudara sekalian telah mendapat pertolongan dari Tuhan Yg Maha Esa, yg telah dijelmakan ke Latihan Kejiwaan Subud, kesalahan2 yg telah berada, yg telah terwujud, yg telah terjadi pada diri saudara, akan dapat dirobah, akan dapat diperbaiki. Hanya yg perlu agar pekerjaan Tuhan yg berada dalam rasa diri saudara dapat berjalan dengan baik, apabila hati dan fikiran saudara tidak selalu merintangi.

No comments:

Post a Comment