Thursday, May 23, 2013

SUBUD

. . . bahwa pada hakekatnya manusia dengan hati dan akal pikirannya terpaksa tidak dapat mengerti bagaimana Keadaan dan Kekuasaan Tuhan itu. itulah sebabnya tidak kurang2nya usaha manusia mencari jalan yang dapat menuju ke Kontak an Hidup Besar itu selalu kandas ditengah jalan atau kalau tidak dengan tiada kesadaran Jiwanya ia terpaksa menyimpang ke lain jurusan yang pada hakekatnya adalah sifat Bayangan angan2 , rasa hati dan akal pikiran . . .

No comments:

Post a Comment