Monday, February 25, 2013

Ronggowarsito

1)-. Wejangan ke-1 "Ananing Dhat" (Adanya Dzat) - Sajatine, Sesungguhnya tdk ada apa pun k'tika masih sunyi hampa blom ada sesuatu, yg paling awal adanya adalah 'AKU', sesungguhnya yg 'Maha Suci' meliputi 'sifat-Ku', menyertai 'nama-Ku', dan menandakan 'perbuatan-Ku'.

2)-. Wejangan ke-2 "Wahananing Dhat" (Tempat Dzat) - Sajatine, Sesungguhnya 'AKU' adalah 'Dzat' yang 'Maha Kuasa' yang-kuasa menciptakan s'gala sesuatu, jadi s'ketika, sampoerna berasal dari 'kuasa-Ku', di situ telah nyata tanda 'perbuatan-Ku' yg sbg pembuka 'kehendak-Ku', yg pertama 'AKU', pan menciptakan "Kayu" bernama: "Sajaratul'yakin", yg tumbuh di dlm alam yg sejak zaman-azali & kekal adanya. Dan, k'mudian "Cahya", yg bernama: "Nur Muhammad", berikutnya: "Kaca" bernama: "Mir'atulhaya", selanjutnya: "Nyawa", yg bernama: "Roh Idhofi", lalu "Lantera", yg bernama: "Kandil", lalu "Permata", yg bernama: "Darah", lalu "Dinding Pembatas", yg bernama: "Hijab". Dan, itu sbg tempat 'kekuasaan-Ku'.

3)-. Wejangan ke-3 "Kahananing Dhat" (Keadaan Dzat) - Sajatine, Sesungguhnya manusia itu 'rahsa-Ku' & 'Aku' itu rahsanya manusia, k'rena 'AKU', pan menciptakan 'Adam' berasal dari (4) empat-perkara, Bumi, Api, Angin, & Air. Itu sbg perwujudan akan 'sifat-Ku', di sana 'Aku' tempatkan (5) lima-perkara, Nur, Rahsa, Roh, Nafsu, & Budi. Itulah sbg perwujudan 'wajah-Ku', yang Maha Suci.

4)-. Wejangan ke-4 "Pambukaning tata malige ing dalem betalmakmur" (Pembukaan tahta dlm baitul makmur) - Sajatine, Sesungguhnya 'AKU', pan bertahta dlm 'Baitul Makmur', itu rumah tempat 'pesta-Ku', berdiri di dlm 'kepala-Adam'. Yang pertama dlm kepala itu dimaknai yaitu 'Otak', yg ada di antara otak itu 'Manik', di dlm manik itu 'Budi', di dlm budi itu 'Nafsu', di dlm nafsu itu 'Suksma', di dlm suksma itu 'Rahsa', di dlm rahsa itu "AKU", tdk ada "Tuhan selain hnya AKU", "Dzat" yg meliputi keberadaan yg sesungguhnya.

5)-. Wejangan ke-5 "Pambuka tata malige ing dalem betalmukarram" (Pembuka tahta dlm baitul mukarram) - Sajatine, Sesungguhnya 'AKU', pan bertahta dlm 'Baitul Mukarram', itu rumah-tempat 'larangan-Ku', berdiri di dlm 'dada-Adam'. Yang ada di dlm dada itu Hati, yg ada di antara hati itu Jantung, dlm jantung itu Budi, dlm budi itu Jinem, yaitu angan-2, dlm angan-2 itu Suksma, dlm suksma itu Rahsa, dlm rahsa itu "AKU". Tidak ada "Tuhan kecuali hnya AKU", "Dzat" yg meliputi keberadaan yg sesungguhnya.

6)-. Wejangan ke-6 "Pambuka tata malige ing dalem betalmukadas" (Pembuka tahta dalam baitul muqaddas) - Sajatine, Sesungguhnya 'AKU', pan bertahta di dlm 'Baitul Muqaddas', itu rumah-tempat 'kesucian-Ku', (Ma'af): berdiri di 'penis/ alat kelamin-Adam'. Yang ada di dlm penis itu Buah-Pelir, di antara pelir itu Nutfah yaitu mani, di dlm mani itu Madi, di dlm madi itu Wadi, di dlm wadi itu Manikem, di dlm manikem itu Rahsa, di dlm rahsa itu "AKU". "Tidak ada Tuhan kecuali AKU", "Dzat" yg meliputi keberadaan sesungguhnya, berdiri di dlm 'Nukat Gaib', turun menjadi johar-awal, di situ keberadaan alam-ahadiyat, wahdat, wahidiyat, alam arwah, alam-misal, alam-ajsam, alam-insan kamil, jadinya manusia sampoerna yaitu sejatinya 'sifat-Ku'.

7)-. Wejangan ke-7 "Panetep santosaning iman" (Penetapan iman sentosa) - Ingsun, 'AKU' menyaksikan bhw sesungguhnya tdk ada 'Tuhan' kecuali hnya 'AKU' dan 'AKU' menyaksikan sesungguhnya ('Muhammad'), itu adalah 'utusan-Ku'.

8)-. Wejangan ke-8 "Sasahidan" (Syahadat) - Ingsun, 'AKU', pan menyaksikan pd 'Dzat-Ku' sendiri, sesungguhnya tdk ada 'Tuhan' kecuali 'AKU', dan menyaksikan 'AKU' sesungguhnya ('Muhammad') itu 'utusan-Ku'. Sesungguhnya yg bernama: ('Alloh') itu 'badan-Ku', ('Rasol') itu 'rahsa-Ku', ('Muhammad') itu 'cahaya-Ku'. AKU-lah yg hidup tdk bisa mati, AKU-lah yg ingat tdk bisa lupa, AKU-lah yg kekal tdk bisa berubah dlm keberadaan yg sesungguhnya, AKU-lah waskita, tdk ada tersamar pd sesuatu pun. AKU-lah yg berkuasa berkehendak, yg kuasa bijaksana tdk kurang dlm tindakan, terang sampoerna jelas terlihat, tdk terasa apa-pun, tdk kelihatan apa-pun, k'cuali hnya "AKU" yg meliputi alam s'mua dgn 'kuasa-Ku'. .-("R. Ng. Ronggowarsito - Wirid Hidayat Jati")-.

No comments:

Post a Comment